E-tjänster för tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Ansökan om tobakstillstånd

Här kan du ansöka om tobaksförsäljningstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande tobaksförsäljningstillstånd i Borås Stad.

Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd är avgiftsbelagd. För tobaksförsäljningstillstånd debiteras en årlig tillsynsavgift. Aktuella avgifter hittar du här. Alla avgifter faktureras.

Anmälningar

Om du vill sälja folköl, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till Borås Stad. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla att försäljningen upphör. Den nya ägaren behöver lämna in en ny anmälan. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela Borås Stad om detta.

Anmälan om försäljning är avgiftsbelagd och årlig tillsynsavgift debiteras. Aktuella avgifter hittar du här.

För dig som har ett tobaksförsäljningstillstånd kan du anmäla nya webbkunder och förändringar i bolaget nedan. Aktuella avgifter för anmälan om förändringar i bolaget hittar du här.

Alla avgifter faktureras.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska i samband med ansökan eller anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram.
Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på länken nedan.

Försäljningsställen

Du kan använda registret för att söka fram uppgifter om försäljningsställen i Borås Stad.

Hantering av personuppgifter

När du använder e-tjänsterna hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen för att utföra myndighetsutövning. Du hittar mer information om hur personuppgifter hanteras här.