E-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan

Här kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande stadigvarande serveringstillstånd i Borås Stad. Du väljer i ansökan om servering ska ske i slutet sällskap eller till allmänheten.

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande stadigvarande serveringstillstånd i Borås Stad kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal här:

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande stadigvarande serveringstillstånd i Borås Stad.

Hantering av personuppgifter

När du använder e-tjänsterna hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen för att utföra myndighetsutövning. Du hittar mer information om hur personuppgifter hanteras här