Kontakt

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Tillsynshandläggare:

Katarina Fingalsson
033-35 82 30
katarina.fingalsson@boras.se

Eva Gustafsson
0734-32 70 64
eva3.gustafsson@boras.se

För bästa service tar tillsynshandläggarna emot bokade besök. Vid bokning
av besök, välkommen att kontakta Tillståndsenheten.

Besöksadress
Sturegatan 38, plan 4