Välkommen till Tillståndsenhetens e-tjänster för folköl och tobak


Anmälan om försäljning av folköl och/eller tobak
För att få sälja folköl och/eller tobak ska du anmäla det till Borås Stad.
Klicka på "Anmälan folköl och tobak" i menyn ovan. 

Egenkontrollprogram
Du som säljer folköl och/eller tobak ska skicka in ett egenkontrollprogram till kommunen. Om du inte skickade in det när du anmälde din försäljning, eller om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på "Egenkontrollprogram" i menyn ovan.

För mer information om egenkontrollprogram och mallar på olika språk se Folkhälsomyndighetens webbsida. 

Anmälan om upphörd försäljning
Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl och/eller tobak ska du anmäla det till kommunen. Klicka på "Anmälan upphörd försäljning" i menyn ovan för att avanmäla din försäljning.

Personuppgiftslagen
Genom att registrera dina uppgifter samtycker du enligt personuppgiftslagen (PuL) till att information lagras sparas och bearbetas i kommunens register. Läs mer om PuL på www.boras.se.