E-tjänst - Redovisa egenkontrollprogram
Uppgifter om försäljningsstället Typ av försäljning
Namn     
Adress     
Kontaktperson  
Har du gjort en anmälan om försäljning av folköl och/eller tobak?
Om inte, måste du göra det först.
Uppgifter om ägare
Organisationsnummer     
Namn     
Noteringar
 
    
 
Bifoga dokument som fil
1.      
2.      
3.      
 
 
 
Avbryt
Skicka in->