E-tjänst - Anmälan om försäljning
Uppgifter om försäljningsstället Försäljningen börjar
Namn     
    
 
Adress      Typ av försäljning
Postadress        Folköl Tobak
Telefon       
Kontaktperson   Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska skicka in ett egenkontrollprogram
till kommunen när du anmäler din försäljning.
E-post  
Webbadress  
Uppgifter om ägare
Organisationsnummer     
Namn     
Gatuadress     
Postadress          
Telefon       
E-post  
Kontaktperson  
Uppgifter om faktureringsadress (om annan än ägarens adress)Noteringar
Namn    
Gatuadress  
Postadress    
Telefon    
Kontaktperson  
Bifoga dokument som fil
1.      
2.      
3.      
 
Avbryt
Skicka in->