Hur blir jag webbkund?

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om
du är tillståndshavare i Borås Stad, Marks kommun eller Bollebygds kommun.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila
en begäran till tillstandsenheten@boras.se.

I begäran ska du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.