Kontakt

Miljöförvaltningen

Tillståndsenheten
033-35 87 70 (för aktuella telefontider se www.boras.se/tillstandsenheten)

tillstandsenheten@boras.se

För bästa service tar Tillståndsenheten emot bokade besök. Vid bokning
av besök, välkommen att kontakta Tillståndsenheten.