Välkommen till E-tjänster gällande serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig
ansökan. Tänk på att alla ansökningar och anmälningar ska göras
av behörig firmatecknare.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos Tillståndsenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande/styrelse
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal 
Du som är webbkund kan även registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.