Ansökan om serveringstillstånd 

 - Tillstånd för restaurang
 Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd.
 Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge verksamheten uppfyller
 lagar, krav och regler för alkoholservering. Om din restaurang byter ägare eller bolagsform
 ska en ansökan om nytt serveringstillstånd göras.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.

 - Tillstånd för catering eller festvåning 
 Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma
 sätt som för restauranger.

 
Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.
 
 - Tillfälligt tillstånd för allmänheten 
 
Om du ska hålla ett arrangemang dit allmänheten får komma under begränsad tid,
 exempelvis en konsert eller en festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att
 få lov att servera alkohol.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd till allmänheten.

 - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
 Den här typen av serveringstillstånd kan vara aktuell om du ska arrangera en personalfest eller
 föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd för slutet sällskap.

 - Komplettera ansökan 
 Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in
 och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera ansökan.

 - Ändringar i gällande tillstånd 
 Här kan du som redan har ett serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet. Det kan gälla
 ändrade öppettider, typ av servering, drycker eller liknande. Använd det användarnamn och
 lösenord du fått från Tillståndsenheten för att logga in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar i gällande tillstånd.